Doanh nghiệp & Tuyển dụng

Automation Tester

Thực tập: eXo Platform SEA

Chuyên viên

Thực tập: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)

Chuyên viên Công nghệ Thông tin phần mềm ứng dụng

Thực tập: Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Thành phố (SHTP TRAINING)

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Thực tập: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Thực tập: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Chuyên viên khối quản trị nguồn nhân lực

Thực tập: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Chuyên viên Kinh doanh

Thực tập: Công ty TNHH Công nghệ số Digitech

Chuyên viên kinh doanh

Thực tập: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB Bank)

Chuyên viên kinh doanh

Thực tập: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Chuyên viên Marketing

Thực tập: Sanofi Aventis Việt Nam

Chuyên viên nhân sự

Thực tập: Công ty Cổ phần Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công

Chuyên viên Nhân sự

Thực tập: Sanofi Aventis Việt Nam

Chuyên viên pháp lý

Thực tập: Sanofi Aventis Việt Nam

Chuyên viên phát triển thẻ

Thực tập: Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) CN Đà Nẵng

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Thực tập: Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) CN Đà Nẵng

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Thực tập: Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) CN Đà Nẵng

Chuyên viên quản trị nhân sự

Thực tập: Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Thành phố (SHTP TRAINING)

Chuyên viên Quản trị nhân sự

Thực tập: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Chuyên viên quản trị nhân sự

Thực tập: Công ty Cổ phần Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công

Giao dịch viên

Thực tập: Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) CN Đà Nẵng

Vị trí được tìm kiếm nhiều

Tuyển Chuyên viên, nhân viên kinh doanh

Việc làm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB Bank)

Tuyển thực tập Công việc khối...

Việc làm: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tuyển thực tập tại Deloitte Việt...

Việc làm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kỹ sư R&D

Việc làm: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Automation Tester

Việc làm: eXo Platform SEA

Việc đã xem

Tuyển Chuyên viên, nhân viên kinh doanh

Việc làm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB Bank)

Tuyển nhân viên Marketing

Việc làm: Công Ty Cổ Phần DV QC TM Bầu Trời Xanh (Blue Sky Corp.)

Tuyển thực tập Công việc khối Hành chính

Việc làm: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tuyển thực tập tại Deloitte Việt Nam

Việc làm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam