Toeic Secure Program


IIG Việt Nam – Đại diện của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), độc quyền cung cấp bài thi TOEIC tại Việt Nam thông báo về việc tổ chức thi TOEIC hình thức thi SP.

Đối với bài thi TOEIC (chương trình kiểm tra trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ), Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) triển khai tổ chức dưới hai hình thức:

  1. Secure Program (SP): Thi mỗi tháng một lần. Xác minh, chứng thực kết quả điểm số được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống của ETS.
  2. Institutial Program (IP): Thi hàng ngày. Xác minh kết quả điểm số phải thông qua Đại diện của ETS – đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thi TOEIC tại mỗi quốc gia.

Phiếu điểm TOEIC SP và TOEIC IP đều được công nhận tại tất cả các trường đại học, cao đẳng… và các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Tuy nhiên, riêng với chương trình Di dân Quốc tế và một số trường đại học tại Nhật Bản quy định chỉ áp dụng phiếu điểm TOEIC SP.

Truy cập website TOEIC Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết: http://toeic.com.vn