Thể lệ

Đơn vị tổ chức: IIG Việt Nam – Đại diện chính thức và duy nhất của Viện Giáo dục Khảo thí Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam. Cố vấn chuyên môn về tuyển dụng Jobstreet.com – Mạng tuyển dụng lớn nhất Đông Nam

Chương trình TOEIC FOR CAREER 2016 được tổ chức qua 04 vòng thi, cụ thể như sau: VÒNG 1: HỒ SƠ Tại vòng Hồ sơ, các thí sinh sẽ phải hoàn thiện Phiếu Đăng ký dự thi chương trình (nêu tại Phần

Công dân có quốc tịch Việt Nam Là sinh viên đang theo học 02 năm cuối tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tính theo chương trình đào tạo của trường nơi thí sinh theo học

Cách thức đăng ký dự thi Thí sinh thuộc đối tượng dự thi nêu tại Phần 2, Điều 1 của Thể lệ này đăng ký tham dự chương trình theo một trong hai cách sau: Cách 1: Đăng ký thi TOEIC tập

Vòng Hồ sơ Thời gian nhận đăng ký: đến trước 12:00 ngày 08/6/2016 (áp dụng thi đợt tháng 6: 19/6/2016); 27/6/2016 (áp dụng thi đợt tháng 7: 10/7/2016); 25/7/2016 (áp dụng thi đợt tháng 8: 7/8/2016); 30/8/2016 (áp dụng thi đợt

Giải Cá nhân Giải Nhất: Một máy tính Macbook Air. Thí sinh xuất sắc nhất sẽ nhận được Giấy khen của Ban Tổ chức và trở thành Đại sứ TOEIC FOR CAREER trong vòng 01 năm (Quy định về quyền

Quyền lợi chung của thí sinh Toàn bộ hồ sơ của thí sinh tham dự chương trình được Ban Tổ chức chuyển đến các doanh nghiệp hàng đầu đồng tổ chức cùng chương trình để xét tuyển dụng. Toàn bộ thí sinh

Việc liên hệ thông tin giữa Nhà trường – Thí sinh – Ban Tổ chức được thực hiện qua các kênh sau: Kênh thông tin điện tử Website chương trình: toeicforcareer.com Website liên kết: iigvietnam.com | www.toeic.com.vn Facebook: facebook.com/toeicvietnam | www.facebook.com/iigvietnam Trụ sở và văn