Doanh nghiệp & Tuyển dụng

Chuyên viên Công nghệ Thông tin phần mềm ứng dụng

Thực tập: Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Thành phố (SHTP TRAINING)

Chuyên viên quản trị nhân sự

Thực tập: Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Thành phố (SHTP TRAINING)

Kế toán

Thực tập: Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Thành phố (SHTP TRAINING)

Kỹ sư Cơ khí/Điện tử

Thực tập: Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Thành phố (SHTP TRAINING)

Kỹ sư quản trị hệ thống thông tin

Thực tập: Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Thành phố (SHTP TRAINING)

Kỹ sư Tự động hóa, Kỹ thuật Công nghiệp hóa

Thực tập: Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Thành phố (SHTP TRAINING)

Kỹ sư Điện/Điện tử

Thực tập: Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Thành phố (SHTP TRAINING)

Vị trí được tìm kiếm nhiều

Tuyển Chuyên viên, nhân viên kinh doanh

Việc làm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB Bank)

Tuyển thực tập Công việc khối...

Việc làm: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tuyển thực tập tại Deloitte Việt...

Việc làm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kỹ sư R&D

Việc làm: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Automation Tester

Việc làm: eXo Platform SEA

Việc đã xem

Tuyển Chuyên viên, nhân viên kinh doanh

Việc làm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB Bank)

Tuyển nhân viên Marketing

Việc làm: Công Ty Cổ Phần DV QC TM Bầu Trời Xanh (Blue Sky Corp.)

Tuyển thực tập Công việc khối Hành chính

Việc làm: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Tuyển thực tập tại Deloitte Việt Nam

Việc làm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam